Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Huệ
Thứ hai, 17/1/2022, 21:54
Lượt đọc: 978

NỘI DUNG DẠY HỌC QUA INTERNET KHỐI 6 TUẦN 1/HK2 (Từ ngày 17/1/2022 đến ngày 21/1/2022) NĂM HỌC 2021-2022

KHỐI 6
STT MÔN  LINK BÀI HỌC        LINK BÀI TẬP     
1 VĂN   Bài học Văn 6 Không có
2 TOÁN     
3 ANH   Bài học Anh 6  Bài tập Anh 6
4 KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Bài học KHTN 6 GV giao bài tập trong lớp
5  LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ Bài học LS-DL6
GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ Bài học Công nghệ 6 GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN Bài học GDCD 6 GV giao bài tập trong lớp
8 GIÁO DỤC THỂ CHẤT Bài học GDTC6 Không có
9 TIN HỌC  Bài học Tin 6 Không có
10 NGHỆ THUẬT (MỸ THUẬT) Bài học Mỹ thuật 6 Không có
11 NGHỆ THUẬT (ÂM NHẠC) Bài học Âm nhạc 6 Không có
12 HĐTN, HN  Bài học HĐTN, HN 6 Không có

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88