Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Huệ
Thứ bảy, 1/1/2022, 9:35
Lượt đọc: 1275

NỘI DUNG DẠY HỌC QUA INTERNET TUẦN 18/HKI (Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022). NĂM HỌC 2021-2022

KHỐI 6
STT MÔN  LINK BÀI HỌC        LINK BÀI TẬP     
1 VĂN   Ôn tập Văn 6 Không có
2 TOÁN  Ôn tập Toán 6 Bài tập Toán 6
3 ANH  Ôn tập Anh 6   Không có
4 KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Ôn tập KHTN 6 GV giao bài tập trong lớp
5  LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ Ôn tập LS-DL6
GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ Ôn tập Công nghệ 6 GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ôn tập GDCD 6 GV giao bài tập trong lớp
8 GIÁO DỤC THỂ CHẤT KTĐG Cuối kỳ 1 Không có
9 TIN HỌC  Ôn tập Tin 6 Không có
10 NGHỆ THUẬT (MỸ THUẬT) KTĐG Cuối kỳ 1 Không có
11 NGHỆ THUẬT (ÂM NHẠC) KTĐG Cuối kỳ 1 Không có
12 HĐTN, HN Ôn tập HĐTN,HN6  Không có

 

 KHỐI 7
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN   Ôn tập Văn 7  Không có
2 TOÁN  Ôn tập Toán 7 GV giao bài tập trong lớp
3 ANH   
4 VẬT LÝ  Ôn tập Lý 7 GV giao bài tập trong lớp
5 LỊCH SỬ  Ôn tập Sử 7 GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ Ôn tập Công nghệ 7 GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN   GV giao bài tập trong lớp
8 THỂ DỤC  KTĐG Cuối kỳ 1 Không có
9 TIN HỌC  Ôn tập Tin 7 GV giao bài tập trong giờ 
10 MỸ THUẬT  KTĐG Cuối kỳ 1 Không có 
11 ÂM NHẠC KTĐG Cuối kỳ 1 Không có
12 ĐỊA LÝ Ôn tập Địa 7
 GV giao bài tập trong lớp
13 SINH HỌC  Ôn tập Sinh 7 Không có

 

 KHỐI 8
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN   Ôn tập Văn 8 GV giao bài tập trong lớp
2 TOÁN Ôn tập Toán 8 GV giao bài tập trong lớp
3 ANH Ôn tập Anh 8 Không có
4 VẬT LÝ  Ôn tập Lý 8  GV giao bài tập trong lớp
5 LỊCH SỬ  Ôn tập Sử 8 GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ  Ôn tập Công nghệ 8 GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN   GV giao bài tập trong lớp
8 THỂ DỤC KTĐG Cuối kỳ 1 Không có
9 TIN HỌC Ôn tập Tin 8 Câu hỏi Tin 8 (P1),(P2),(P3)
10 MỸ THUẬT

KTĐG Cuối kỳ 1

 Không có
11 ÂM NHẠC KTĐG Cuối kỳ 1 Không có
12 ĐỊA LÝ Ôn tập Địa 8  GV giao bài tập trong lớp
13 SINH HỌC  Ôn tập Sinh 8  Không có
14 HÓA HỌC     

 KHỐI 9
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN Ôn tập Văn 9 GV giao bài tập trong lớp
2 TOÁN  Ôn tập Toán 9 GV giao bài tập trong lớp
3 ANH  Ôn tập Anh 9  Không có
4 VẬT LÝ  Ôn tập Lý 9 GV giao bài tập trong lớp
5  LỊCH SỬ  Ôn tập Sử 9  GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ  Ôn tập Công nghệ 9  GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ôn tập GDCD 9  GV giao bài tập trong lớp
8 THỂ DỤC  KTĐG Cuối kỳ 1  Không có 
9 TIN HỌC Ôn tập Tin 9  Câu hỏi Tin 9 (P1)(P2)
10 MỸ THUẬT  KTĐG Cuối kỳ 1  Không có
11 ĐỊA LÝ Ôn tập Địa 9  GV giao bài tập trong lớp
12  SINH HỌC  Ôn tập Sinh 9  Không có
13 HÓA HỌC   Ôn tập Hóa 9 Không có

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88