Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Huệ
Thứ bảy, 4/12/2021, 10:7
Lượt đọc: 4512

NỘI DUNG DẠY HỌC QUA INTERNET TUẦN 14/HKI (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021) NĂM HỌC 2021-2022

 KHỐI 6
STT MÔN  LINK BÀI HỌC        LINK BÀI TẬP     
1 VĂN  Bài học Văn 6 Không có
2 TOÁN  Bài học Toán 6 Bài tập Toán 6
3 ANH   Bài học Anh 6  Bài tập Anh 6
4 KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Bài học KHTN 6 GV giao bài tập trong lớp
5  LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  Bài học LS-DL 6 GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ Bài học Công nghệ 6  GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN Bài học GDCD 6 Không có
8 GIÁO DỤC THỂ CHẤT  Bài học GDTC 6 Không có
9 TIN HỌC Bài học Tin 6 Bài tập Tin 6
10 NGHỆ THUẬT (MỸ THUẬT) Bài học Mỹ thuật 6  Không có
11 NGHỆ THUẬT (ÂM NHẠC)

 Bài học Âm nhạc 6 (bài 1, bài 2)

Không có
12 HĐTN, HN Bài học HĐTN, HN 6 Không có

 

 KHỐI 7
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN  Bài học Văn 7  Bài tập Văn 7
2 TOÁN Bài học Toán( phần 1, phần 2) Bài tập Toán 7
3 ANH  Bài học Anh 7 Bài tập Anh 7
4 VẬT LÝ Bài học Lý 7  Bài tập Lý 7
5 LỊCH SỬ Bài học Sử 7  GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ Bài học Công nghệ 7  GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN Bài học GDCD 7  Không có
8 THỂ DỤC  Bài học Thể dục 7 Không có
9 TIN HỌC Bài học Tin 7  GV giao bài tập trong lớp
10 MỸ THUẬT Bài học Mỹ thuật 7 Không có 
11 ÂM NHẠC Bài học Âm nhạc 7  Không có
12 ĐỊA LÝ  Bài học Địa 7  GV giao bài tập trong lớp
13 SINH HỌC Bài học Sinh 7 Bài tập Sinh 7

 

 KHỐI 8
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN  Bài học Văn 8 Bài tập Văn 8
2 TOÁN Bài học Toán 8 Bài tập Toán 8
3 ANH Bài học Anh 8 Bài tập Anh 8 
4 VẬT LÝ  Bài học Lý 8 Bài tập Lý 8 
5 LỊCH SỬ Bài học Sử 8  GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ Bài học Công nghệ 8 GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN  Bài học GDCD 8 Không có
8 THỂ DỤC Bài học Thể dục 8 Không có
9 TIN HỌC Bài học Tin 8 GV giao bài tập trong lớp
10 MỸ THUẬT

 Bài học Mỹ thuật 8

 Không có
11 ÂM NHẠC Bài học Âm nhạc 8  Không có
12 ĐỊA LÝ  Bài học Địa 8  Bài tập Địa 8
13 SINH HỌC Bài học Sinh 8 Bài tập Sinh 8
14 HÓA HỌC   Bài học Hóa 8  Bài tập Hóa 8

 KHỐI 9
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN Bài học Văn 9 Bài tập Văn 9
2 TOÁN  Bài học Toán 9  Bài tập Toán 9
3 ANH  Bài học Anh 9   Bài tập Anh 9
4 VẬT LÝ  Bài học Lý 9 Bài tập Lý 9
5  LỊCH SỬ Bài học Sử 9   GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ  Bài học Công nghệ 9  GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN  Bài học GDCD 9  Không có 
8 THỂ DỤC Bài học Thể dục 9  Không có 
9 TIN HỌC Bài học Tin 9 GV giao bài tập trong lớp
10 MỸ THUẬT Bài học Mỹ thuật 9  Không có
11 ĐỊA LÝ  Bài học Địa 9  Bài tập Địa 9
12  SINH HỌC Bài học Sinh 9 Bài tập Sinh 9
13 HÓA HỌC   Bài học Hóa 9 Bài tập Hóa 9

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88