Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Huệ
Chủ nhật, 1/5/2022, 13:55
Lượt đọc: 90

NỘI DÙNG DẠY HỌC QUA INTERNET KHỐI 7, 8, 9 TUẦN 14/HK2 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022) NĂM HỌC 2021 - 2022

 KHỐI 7
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN    Không có
2 TOÁN   Không có
3 ANH   Bài học Anh 7 Không có
4 VẬT LÝ Bài học Lý 7 Không có
5 LỊCH SỬ   Không có
6 CÔNG NGHỆ   Không có
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN   Không có
8 THỂ DỤC   Không có
9 TIN HỌC   Không có
10 MỸ THUẬT   Không có
11 ÂM NHẠC   Không có
12 ĐỊA LÝ   Không có
13 SINH HỌC Bài học Sinh 7 Không có

 

 KHỐI 8
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN    Không có
2 TOÁN   Không có
3 ANH   Không có
4 VẬT LÝ   Không có
5 LỊCH SỬ   Không có
6 CÔNG NGHỆ   Không có
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN   Không có
8 THỂ DỤC Bài học Thể dục 8 Không có
9 TIN HỌC Ôn tập Tin HK2 Không có 
10 MỸ THUẬT   Không có
11 ÂM NHẠC   Không có
12 ĐỊA LÝ   Không có
13 SINH HỌC Bài học Sinh 8 Không có
14 HÓA HỌC  Bài học Hóa 8 Không có

 KHỐI 9
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN   Không có
2 TOÁN  
3 ANH    Không có
4 VẬT LÝ Bài học Lý 9 Không có
5  LỊCH SỬ   Không có
6 CÔNG NGHỆ   Không có
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN   Không có
8 THỂ DỤC  Bài học Thể dục 9 Không có
9 TIN HỌC Tạo bài trình chiếu hoạt hình Không có 
10 ÂM NHẠC   Không có
11 ĐỊA LÝ   Không có
12  SINH HỌC Bài học Sinh 9 Không có
13 HÓA HỌC  Bài học Hóa 9 Không có

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

163