Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Huệ
Chủ nhật, 24/4/2022, 11:27
Lượt đọc: 207

NỘI DUNG DẠY HỌC QUA INTERNET KHỐI 7, 8, 9 TUẦN 13/HK2 (Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022) NĂM HỌC 2021 - 2022

 KHỐI 7
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN   Bài học Văn 7 Không có
2 TOÁN  Bài học Toán 7 Không có
3 ANH   Bài học Anh 7 Không có
4 VẬT LÝ  Bài học Lý 7 Không có
5 LỊCH SỬ Bài học Sử 7  Không có
6 CÔNG NGHỆ  Bài học Công nghệ 7 Không có
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN  Bài học GDCD 7 Không có
8 THỂ DỤC  Bài học Thể dục 7 Không có
9 TIN HỌC Bài học Tin 7  Không có
10 MỸ THUẬT Bài học Mỹ thuật 7  Không có
11 ÂM NHẠC   Không có
12 ĐỊA LÝ Bài học Địa 7  Không có
13 SINH HỌC Bài học Sinh 7  Không có

 

 KHỐI 8
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN  Bài học Văn 8 Không có
2 TOÁN  Bài học Toán 8 Không có
3 ANH Bài học Anh 8  Không có
4 VẬT LÝ   Không có
5 LỊCH SỬ  Bài học Sử 8 Không có
6 CÔNG NGHỆ  Bài học Công nghệ 8 Không có
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN  Bài học GDCD 8 Không có
8 THỂ DỤC  Bài học Thể dục 8 Không có
9 TIN HỌC Bài học Tin 8 Không có 
10 MỸ THUẬT  Bài học Mỹ thuật 8 Không có
11 ÂM NHẠC   Không có
12 ĐỊA LÝ Bài học Địa 8 Không có
13 SINH HỌC   Không có
14 HÓA HỌC   Bài học Hóa 8 Không có

 

KHỐI 9

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2 theo lịch tập trung.


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

163