Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Huệ
Thứ bảy, 16/4/2022, 8:59
Lượt đọc: 105

NỘI DUNG DẠY HỌC QUA INTERNET KHỐI 7, 8, 9 TUẦN 12/HK2 (Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022) NĂM HỌC 2021 - 2022

 KHỐI 7
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN  Bài học Văn 7 Không có
2 TOÁN   Không có
3 ANH   Bài học Anh 7 Không có
4 VẬT LÝ Bài học Lý 7 Không có
5 LỊCH SỬ  Bài học Sử 7 Không có
6 CÔNG NGHỆ Bài học Công nghệ 7 Không có
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN   Không có
8 THỂ DỤC  Bài học Thể dục 7 Không có
9 TIN HỌC  Bài học Tin 7 Không có
10 MỸ THUẬT   Bài học Mỹ thuật 7 Không có
11 ÂM NHẠC Bài học Âm nhạc 7 Không có
12 ĐỊA LÝ  Bài học Địa 7 Không có
13 SINH HỌC Bài học Sinh 7  Không có

 

 KHỐI 8
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN  Bài học Văn 8 Không có
2 TOÁN   Không có
3 ANH   Không có
4 VẬT LÝ   Không có
5 LỊCH SỬ  Bài học Sử 8 Không có
6 CÔNG NGHỆ  Bài học Công nghệ 8 Không có
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN   Không có
8 THỂ DỤC  Bài học Thể dục 8 Không có
9 TIN HỌC Bài học Tin 8 Không có 
10 MỸ THUẬT Bài học Mỹ thuật 8 Không có
11 ÂM NHẠC Bài học Âm nhạc 8 Không có
12 ĐỊA LÝ Bài học Địa 8 Không có
13 SINH HỌC  Bài học Sinh 8 Không có
14 HÓA HỌC  Bài học Hóa 8 Không có

 KHỐI 9
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN  Bài học Văn 9 Không có
2 TOÁN  
3 ANH    Không có
4 VẬT LÝ Bài học Lý 9 Không có
5  LỊCH SỬ   Không có
6 CÔNG NGHỆ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN KIỂM TRA HỌC KỲ 2
8 THỂ DỤC KIỂM TRA HỌC KỲ 2
9 TIN HỌC KIỂM TRA HỌC KỲ 2
10 ÂM NHẠC KIỂM TRA HỌC KỲ 2
11 ĐỊA LÝ Bài học Địa 9 Không có
12  SINH HỌC Bài học Sinh 9 Không có
13 HÓA HỌC  Bài học Hóa 9 Không có

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

163