Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Huệ

Giáo viên

Trần Thị Kim Mỹ
Trần Thị Kim Mỹ

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên _ Chủ nhiệm

Lê Thị Mỹ Dung
Lê Thị Mỹ Dung

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Phạm Thị Thu Hoài
Phạm Thị Thu Hoài

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Phan Thị Phượng
Phan Thị Phượng

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên _ Chủ nhiệm

Tổ trưởng chuyên môn

Phan Thị Kim Ân
Phan Thị Kim Ân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích